Co je třeba vědet

Podle Zákona o vnitrostátní plavbě 114/1995 Sb. §14 nepodléhá malé plavidlo s vlastním strojním pohonem o výkonu do 4 kW evidenci. Evidenci podléhá malé plavidlo bez vlastního strojního pohonu, jehož celková hmotnost je nad 1000 kg a malé plavidlo s vlastním strojním pohonem nad 4 kW.

Podle Vyhlášky 224/1995 Sb. §4 Ministerstva dopravy může vést plavidlo o výkonu do 4kW osoba bez průkazu způsobilosti po dosažení věku 15 let, která je seznámena s technikou vedení malého plavidla a to na všech vodních cestách v České republice.

Malé plavidlo, které nepodléhá evidenci, musí mít na viditelném místě:

  • název provozovatele nebo jeho zkratku, popř. jméno
  • adresu vlastníka (provozovatele) plavidla

Označení musí být vyznačeno na vnější nebo vnitřní straně plavidla poblíž přídě čitelnými nesmazatelnými písmeny o výšce minimálně 10 cm. (Více informací viz. Státní plavební správa)

12-marinekart3381

Novomlýnské nádrže a pravidla plavby

Na Novomlýnských nádržích se může plavba provozovat na 1.nádrži-Mušovská a 3.nádrži-Novomlýnská.

Na 2.nádrži-Věstonická-není plavba povolena z důvodu ornitologické rezervace.